РЕХАБИЛИТАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ - ПРОВЕРЕТЕ КАКВА Е ДЪЛЖИМОСТТА ВИ ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Рехабилитационно оборудване - проверете каква е дължимостта ви по новия закон за възстановяванеИзбор На Редактора
Cerazette и лоша миризма
Cerazette и лоша миризма
Всеки осми полюс има проблеми с закупуването на медицинско оборудване, необходимо за нормалното функциониране. Наредбите за възстановяване на разходите затрудняват живота на хората с увреждания, които използват рехабилитационно оборудване. В съответствие с разпоредбите на закона той е върнат през 2012г