НАРУШЕНИЯ НА РЕЛАКСАЦИЯТА НА ЛЯВАТА КАМЕРА

Нарушения на релаксацията на лявата камераИзбор На Редактора
Добавки за здраве на очите
Добавки за здраве на очите
На 57 години съм. Преди повече от 2 години при ехокардиографското изследване открих признаци на нарушена диастолична функция на лявата камера от типа на релаксационно разстройство. / E / A-0.79 DT-290ms. Преди половин година в същото проучване параметрите E / A-1,25 DT-198. Чудеса