ИНФУЗИОННА ТЕРАПИЯ НА БОЛЕСТТА НА ПАРКИНСОН КАТО ШАНС ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ

Инфузионна терапия на болестта на Паркинсон като шанс за достоен животИзбор На Редактора
Какъв е животът с МС от гледна точка на болногледача? Отчетете резултатите
Какъв е животът с МС от гледна точка на болногледача? Отчетете резултатите
Инфузионната терапия е единственият шанс за някои пациенти с напреднала болест на Паркинсон да живеят нормално. За съжаление, въпреки факта, че Полското неврологично общество препоръчва възстановяване на средства за инфузионни терапии в продължение на четири години, у нас все още няма