SRS PTK: СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА КАСА И AOTMIT Е ОТ РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ В ПОЛЗА НА ПАЦИЕНТИТЕ СЪС СЪРДЕЧНИ АРИТМИИ

SRS PTK: сътрудничеството с Министерството на здравеопазването, Националната здравна каса и AOTMiT е от решаващо значение в полза на пациентите със сърдечни аритмииИзбор На Редактора
3-ти кулинарен фестивал на ядливите цветя
3-ти кулинарен фестивал на ядливите цветя
По време на годишната конференция на секцията за сърдечен ритъм на Полското сърдечно общество POLSTIM 2018, Управителният съвет на SRS PTK се срещна с министъра на здравеопазването, проф. Лукаш Шумовски, представители на Националната здравна каса и Агенцията за оценка на технологиите