ПРОМЯНА В РАЗМЕРА НА РАБОТАТА: КАКВА Е ОСНОВАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НАДБАВКАТА ЗА МАЙЧИНСТВО?

Промяна в размера на работата: каква е основата за изчисляване на надбавката за майчинство?Избор На Редактора
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
Моля ви да анализирате необичаен случай. До 31 август 2014 г. бях щатен служител, от 1 септември трябваше да отида на непълен работен ден, за което се съгласих. През август ме откараха в болница и оттогава имах болничен