САНАТОРНО ЛЕЧЕНИЕ - ВАКАНЦИЯ ИЛИ БОЛНИЧЕН?

Санаторно лечение - ваканция или болничен?Избор На Редактора
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
Имам направление за санаторно лечение. Изчислява ли се стажът в тази връзка? Ами отпускът на служителите? Отсъствието ми се третира ли като болест? Престоят в санаториума може да се осъществи като част от отпуск или като част от отпуск