СИНДРОМ НА ZELLWEGER: ПРИЧИНИ И СИМПТОМИ

Синдром на Zellweger: причини и симптомиИзбор На Редактора
Лутеин или Дюфастон - какво да предизвика менструация?
Лутеин или Дюфастон - какво да предизвика менструация?
Синдромът на Zellweger (ZS) - наричан още цереброхепаторенален синдром, е рядко метаболитно заболяване в резултат на пероксизомна дисфункция. Какви са причините и симптомите на синдрома на Zellweger? Съдържание Синдром на Zellweger: симптоми