ДИСЕМИНИРАНА ИНТРАВАСКУЛАРНА КОАГУЛАЦИЯ: ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ, ЛЕЧЕНИЕ НА DIC СИНДРОМ

Дисеминирана интраваскуларна коагулация: причини, симптоми, лечение на DIC синдромИзбор На Редактора
3D биопринтер създава жизнеспособни кости и мускули
3D биопринтер създава жизнеспособни кости и мускули
Дисеминираната интраваскуларна коагулация или DIC синдром не е отделна болестна единица, а синдром, вторичен за голямо разнообразие от заболявания и клинични състояния. Може да се развие в хода, например на топлинен удар, рак или отлепване