ПРАВА НА ПАЦИЕНТА В БОЛНИЦА - КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА В БОЛНИЦА?

Права на пациента в болница - какви са вашите права в болница?



Избор На Редактора
Добре ли е бременността?
Добре ли е бременността?
Пациентът има право да избере болница и да има роднини по време на лечението. Тези права се уреждат от Закона за здравните услуги. В оправдани случаи можем да поискаме и медицинска консултация. Всеки пациент има право на избор