ПРАВА НА ПАЦИЕНТА В ПОЛША - НАЙ-ВАЖНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА

Права на пациента в Полша - най-важната информация за правата на пациентаИзбор На Редактора
Cerazette и лоша миризма
Cerazette и лоша миризма
Правото на здравна защита в Полша произтича от чл. 68 сек. 1 от Конституцията на Република Полша. Всички права на пациентите в Полша са резултат от тази разпоредба. Освен това правото на пациента в Полша се обуславя от наличието на редица закони и разпоредби