РАБОТА ПО ВРЕМЕ НА МАЙЧИНСТВО И РОДИТЕЛСКИ ОТПУСК

Работа по време на майчинство и родителски отпускИзбор На Редактора
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
Може ли една майка да започне работа по време на майчинство и родителски отпуск? Ако да, до каква степен? Разпоредбите на трудовия закон не регламентират въпроса за започване на работа от служител в отпуск по майчинство. Изглежда, че от