ПОВИШЕНИ НИВА НА ФЕРИТИН

Повишени нива на феритинИзбор На Редактора
Какъв е животът с МС от гледна точка на болногледача? Отчетете резултатите
Какъв е животът с МС от гледна точка на болногледача? Отчетете резултатите
Човекът на 50 години се бори с различни симптоми от няколко години - главно на нервната система (липса на концентрация, затруднено запомняне, внимателни стъпки и много други, също и зрителни нарушения), както и с храносмилателната, дихателната