СЪВРЕМЕННА СЪРДЕЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ТОВА МОЖЕ ДА БЪДЕ НАШИЯТ ИЗНОСЕН ПРОДУКТ

Съвременна сърдечна рехабилитация - Това може да бъде нашият износен продуктИзбор На Редактора
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
В момента се провеждат обществени консултации за цялостна грижа за пациенти след инфаркт, което поражда силни емоции в общността, тъй като пакетът има шанс да влезе в сила от 1 януари 2017 г. Кардиологията се третира като пилот, в случай на