ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТА ОТ ЦИТОЛОГИЯТА (ГРУПА III) И HPV 33

Интерпретация на резултата от цитологията (група III) и HPV 33Избор На Редактора
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
През март имах бебе, а през май направих тест на Папана. Резултат: група III, възпаление, бактериална флора, нискостепенни промени в околната среда (CIN I, характеристики на HPV инфекция - L-SIL). Направих HPV тест - HPV 33 положителен резултат