ЧЕРНОДРОБНИ ТЕСТОВЕ. КАКВИ ТЕСТОВЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРИ ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ?

Чернодробни тестове. Какви тестове се извършват при чернодробни заболявания?Избор На Редактора
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
Тестовете на черния дроб се извършват както за профилактика, така и за диагностика на чернодробни заболявания. Профилактичните прегледи на черния дроб трябва да се извършват редовно, за предпочитане заедно с други превантивни прегледи. На свой ред следват диагностични тестове