3-ГОДИШНО ИЗКРИВЯВА ДУМИ И РЕД ОТ ДУМИ

3-годишно изкривява думи и ред от думиИзбор На Редактора
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
Моята 3-годишна дъщеря все още говори по свой собствен начин, има много малко думи, които тя изрича правилно, и наскоро тя промени реда на думите, например думата кака чука, а Уини - bukuś. Той също има проблем да каже прости s