НАЙ-ДОБРИ ПОЖЕЛАНИЯ НА БОЛНИТЕ! ИЗПРАЩАЙТЕ ДОБРИ МИСЛИ НА БОЛНИТЕ - НАСЪРЧАВА ФОНДАЦИЯ "Д-Р КЛОУН" КАТО ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

Най-добри пожелания на болните! Изпращайте добри мисли на болните - насърчава фондация "Д-р Клоун" като част от национална кампанияИзбор На Редактора
Добре ли е бременността?
Добре ли е бременността?
В болниците и хосписите пациентите ежедневно са заобиколени от грижите на своите роднини и персонал. Световният ден на болните, 11 февруари, е повод всички да помислим за тях. Фондация "Д-р Клоун" насърчава: дайте на болния добри мисли - добри пожелания