ДОПУСТИМОСТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ - СИСТЕМА EWUŚ

Допустимост за лечение на осигуреното лице - система eWUŚИзбор На Редактора
Cerazette и лоша миризма
Cerazette и лоша миризма
Системата eWUŚ е лесен и бърз начин да проверим в здравно заведение дали имаме право на безплатна медицинска помощ. Достатъчно е да имате документ за самоличност и да предоставите номера на PESEL. Системата eWUŚ ви позволява лесно да проверите допустимостта за лечение. От