ПОЧИВКА ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ: КАКВО МОГА ДА НАПРАВЯ?

Почивка за здравно осигуряване: какво мога да направя?Избор На Редактора
Добавки за здраве на очите
Добавки за здраве на очите
В един от съветите прочетох, че ако почивката в здравното осигуряване надхвърли 3 месеца, трябва да се плати допълнителна такса. Ами ако изтече по-малко време? Тогава можете да се застраховате без никакви пречки (допълнителни такси)? Питам кога