ВЪЗСТАНОВЕНИ ЛЕКАРСТВА - САНКЦИИ ЗА АПТЕКИТЕ ПОРАДИ ЛИПСА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПО-ЕВТИНИЯ ЕКВИВАЛЕНТ НА ВЪЗСТАНОВЕНО ЛЕКАРСТВО

ВЪЗСТАНОВЕНИ ЛЕКАРСТВА - санкции за аптеките поради липса на информация за по-евтиния еквивалент на възстановено лекарствоИзбор На Редактора
Консултацията преди анестезия
Консултацията преди анестезия
От 1 януари 2012 г., в съответствие с новия закон за възстановяване на разходите, аптеките са длъжни да издават по искане на пациента по-евтин еквивалент на възстановено лекарство, което лекарят е предписал по рецепта (ако има такова). Освен това аптеките са задължени