ФОТОХИМИОТЕРАПИЯ ИЛИ PUVA ТЕРАПИЯ - ПОКАЗАНИЯ И КУРС

Фотохимиотерапия или PUVA терапия - показания и курсИзбор На Редактора
Cerazette и лоша миризма
Cerazette и лоша миризма
Фотохимиотерапията е едно от леченията със светлина. Друго име за тази форма на лечение е PUVA терапията - Psoralen Ultra-Violet A. Кога се използва този метод? Какво представлява PUVA лечението и как се прави? Съдържание PUVA - какво е това? PUVA - видове