EWUŚ, Т.Е.ЕЛЕКТРОННА ПРОВЕРКА НА ДОПУСТИМОСТТА НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ. КАКВО Е EWUŚ?

eWUŚ, т.е.електронна проверка на допустимостта на бенефициентите. Какво е eWUŚ?Избор На Редактора
Добре ли е бременността?
Добре ли е бременността?
Нова система за проверка на допустимостта за лечение в Националната здравна каса - eWUŚ. От 1 януари 2013 г., когато ходим на лекар, не трябва да търсим документ, потвърждаващ нашата застраховка. Номер на PESEL е достатъчен, за да се използва електронната проверка на правото на бенефициенти