СПОНГИФОРМНИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ: МИСТЕРИОЗНИ ПРИОННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Спонгиформни енцефалопатии: мистериозни прионни заболяванияИзбор На Редактора
Добре ли е бременността?
Добре ли е бременността?
Спонгиформните енцефалопатии (прионни заболявания) са тези заболявания, при които патологичните форми на прионните протеини участват в развитието. Ние знаем все повече и повече за прионните заболявания, но ключовите аспекти остават неизвестни - понастоящем медицината го няма