МОЖЕ ЛИ ВЪЗРАСТЕН ДА СЕ НАУЧИ ДА ПРОИЗНАСЯ ПРАВИЛНО ЗВУКА „R“?

Може ли възрастен да се научи да произнася правилно звука „r“?Избор На Редактора
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
Възрастен съм и имам големи проблеми с произнасянето на „r“. Преди не знаех, че изглежда толкова зле и никой не се беше грижил преди това, когато бях дете. По образование съм учител и възпитател и когато се чух, бях шокиран от себе си