ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ - МАТЕРИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА БОЛНИЦАТА И ЛЕКАРЯ В СЛУЧАЙ НА ИНФЕКЦИИ

Вътреболнични инфекции - материална отговорност на болницата и лекаря в случай на инфекцииИзбор На Редактора
Консултацията преди анестезия
Консултацията преди анестезия
Лечебните заведения (болници) носят гражданска отговорност за вреди, причинени на пациента, а в случай на смърт на негови роднини на основание на вина. Тази отговорност може да бъде непозволено увреждане (гражданска отговорност, свързана с извършването на деяние