ДАНЪЧЕН РЕЛЕФ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ ЗА ИНВАЛИДИ

ДАНЪЧЕН РЕЛЕФ за хранителни добавки за инвалидиИзбор На Редактора
Консултацията преди анестезия
Консултацията преди анестезия
Знаете ли, че при уреждане на ДДФЛ инвалид може да приспадне разходите за закупуване на хранителни добавки? Такова лице, което използва облекчението за рехабилитация, получава данъчно облекчение и приспада разходите за наркотици, например помага при отслабване. Новите разпоредби позволяват