РОЛЯТА НА ПАТОМОРФОЛОГИЧНАТА И ГЕНЕТИЧНАТА ДИАГНОСТИКА В ОНКОЛОГИЯТА

Ролята на патоморфологичната и генетичната диагностика в онкологиятаИзбор На Редактора
Еротични мечти и тяхната символика
Еротични мечти и тяхната символика
Експертите постулират: качеството и достъпността на патоморфологичната и генетичната диагностика е качеството и ефективността на борбата с рака. Във Варшава, в болницата на Министерството на вътрешните работи и администрацията, се проведе конференция на тема „Патоморфологична и генетична диагностика на новообразувания в ерата на медицината