МОРС - СИСТЕМА ЗА ПОМОЩ ЗА ХОРА С ПСИХИЧНИ БОЛЕСТИ

МОРС - система за помощ за хора с ПСИХИЧНИ БОЛЕСТИИзбор На Редактора
Добре ли е бременността?
Добре ли е бременността?
Смята се, че в Полша броят на психично болните е около 1,5 милиона, от които около 900 000. Хората, страдащи от психични заболявания, са млади хора до 18-годишна възраст. MORS е програма, която им помага за социална интеграция и навлизане на пазара на труда. Тийнейджъри