НИСКОСТЕПЕННИ НАМАЗКИ И ЛЕЗИИ: МОНИТОРИНГ И ЛЕЧЕНИЕ

Нискостепенни намазки и лезии: проследяване и лечениеИзбор На Редактора
Загуба на мирис и вкус? Вижте защо е толкова досадно заболяване
Загуба на мирис и вкус? Вижте защо е толкова досадно заболяване
Резултатите от намазка често са трудни за разбиране от термините, които са написани в цитологичния доклад. Например: нискокачествени наранявания, висококачествени наранявания, ASC, ASC US, ASC-H и AGC. Трудно е да разберем дали тези резултати трябва да ни засягат или не. Какво означава нараняване с нисък клас? Нискостепенните интраепителни лезии или