ДЕЙНОСТИ НА ФОНДАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ВЪВ ВАРШАВА

Дейности на Фондацията за развитие на Медицинския университет във ВаршаваИзбор На Редактора
Отчупен зъб
Отчупен зъб
Фондацията за развитие на Медицинския университет във Варшава е създадена през 2017 г. по инициатива на проф. Mirosława Wielgosia - ректор на Медицинския университет във Варшава Фондацията за развитие на Медицинския университет във Варшава успешно подкрепя развитието на полския