ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ - ВСИЧКО НА ЕДНО МЯСТО

Диагностика и лечение - всичко на едно мястоИзбор На Редактора
Добавки за здраве на очите
Добавки за здраве на очите
Благодарение на подкрепата на европейските фондове, публичните и непубличните здравни заведения могат да предлагат на пациентите цялостни услуги в областта на диагностиката и лечението на неопластични заболявания. Оперативна програма „Знание, образование и развитие“ (POWER) и регионални програми