СПИНОЦЕРЕБЕЛАРНА АТАКСИЯ И БРЕМЕННОСТ

Спиноцеребеларна атаксия и бременностИзбор На Редактора
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
Доведен брат на приятеля ми (друг баща) има спиноцеребеларна атаксия. Нито от страна на бащата, нито от страна на майката, никой няма тази болест, брат му е единственият. Сега съм бременна и се притеснявам дали бебето ми може да е болно от това? Какво е