МАНДАТ И ДОГОВОР ЗА ПЛАЩАНЕ L4

Мандат и договор за плащане L4Избор На Редактора
3D биопринтер създава жизнеспособни кости и мускули
3D биопринтер създава жизнеспособни кости и мускули
Имах стаж в ЕС в продължение на 8 месеца, след което получих мандатен договор, т.е. от 28.01 до 27.04. Плащам доброволна здравноосигурителна вноска. От кой ден мога да получа платен болничен? Лице, наето по мандатен договор, трябва