ЦИРКУЛАТОРНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ - ПРИЧИНИ И СИМПТОМИ. ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Циркулаторна недостатъчност - причини и симптоми. Лечение на сърдечна недостатъчностИзбор На Редактора
Какъв е животът с МС от гледна точка на болногледача? Отчетете резултатите
Какъв е животът с МС от гледна точка на болногледача? Отчетете резултатите
Кръвоносната недостатъчност най-често е резултат от нарушена сърдечна функция. Неговата дисфункция може да доведе до исхемия на органите и по-нататък до тяхната недостатъчност или до белодробен оток, който е животозастрашаващо състояние. Какви са причините и симптомите на неуспех