НЕВРОЛОГИЧНИ ПАРАНЕОПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ

Неврологични паранеопластични синдроми



Избор На Редактора
Добавки за здраве на очите
Добавки за здраве на очите
Неврологичните паранеопластични синдроми са нарушения на нервната система, които се срещат при някои хора, борещи се с рак. Те обаче не са причинени от локалното делене на тумора или неговото метастазиране в нервната система. Какви са док