НЕВРОЛОГИЧНИ ПАРАНЕОПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ

Неврологични паранеопластични синдромиИзбор На Редактора
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
Неврологичните паранеопластични синдроми са нарушения на нервната система, които се срещат при някои хора, борещи се с рак. Те обаче не са причинени от локалното делене на тумора или неговото метастазиране в нервната система. Какви са док