СЪПРУГЪТ ПОЧИНА СЛЕД 20 ГОДИНИ

Съпругът почина след 20 годиниИзбор На Редактора
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
След 20 години голяма любов съпругът й се изнесе от къщата. Въпреки че той твърдеше, че аз съм най-важният за него - той пиеше, лъжеше, изневеряваше ... Обвинява 16-годишния си син, който не можеше да понесе факта, че баща му пие, и му каза да