КОИ ОЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ГЕНЕТИЧНО ОБУСЛОВЕНИ?

Кои очни заболявания могат да бъдат генетично обусловени?Избор На Редактора
3D биопринтер създава жизнеспособни кости и мускули
3D биопринтер създава жизнеспособни кости и мускули
Генетиката в офталмологията се развива толкова бързо, колкото и в други области на медицината. При очни заболявания се използват наред с други генетични тестове при диагностицирането на дистрофия на роговицата или ретината. Откриването на мутации в определени гени също помага да се определи рискът