СИНДРОМ НА ПРОКЛЯТИЕТО НА ONDINE ИЛИ ВРОДЕН ХИПОВЕНТИЛАЦИОНЕН СИНДРОМ: РЯДКО ГЕНЕТИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ

Синдром на проклятието на Ondine или вроден хиповентилационен синдром: рядко генетично заболяванеИзбор На Редактора
Cerazette и лоша миризма
Cerazette и лоша миризма
Проклятието на Ондин или вроденият централен хиповентилационен синдром е рядко генетично заболяване, при което дишането в съня може да спре и да доведе до смърт. Какви са причините и симптомите на проклятието на Ондин? Как се лекува осата