ТЕ РАЗРАБОТВАТ НОВ МЕТОД, УЛЕСНЯВАЩ ДИАГНОЗАТА АУТИЗЪМ

Те разработват нов метод, улесняващ диагностицирането на аутизъмИзбор На Редактора
3D биопринтер създава жизнеспособни кости и мускули
3D биопринтер създава жизнеспособни кости и мускули
Петък, 26 юли 2013 г.-Изследователите са разработили нов скринингов метод за диагностициране на аутизъм, който за разлика от съвременните методи не се основава на субективни критерии. Новата техника позволява ранна, обективна и прецизна диагностика на аутизъм, измерване на малки колебания в движението и използване на цифрова ка