АГНОЗИЯ: ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ, ЛЕЧЕНИЕ

Агнозия: причини, симптоми, лечениеИзбор На Редактора
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
Достатъчна остеопороза - диагностика, лечение, профилактика
Агнозията е нарушение във възприемането на сензорни стимули, когато сетивните органи, като окото или ухото, функционират правилно. Има много форми на агнозия, някои от които могат значително да повлияят на ежедневното функциониране - например прозопагнозия